Bếp từ Bosch

32% Bếp từ Bosch PID651DC5E

Bếp từ Bosch PID651DC5E

MSP: PID651DC5E
15,800,000₫ 23,390,000₫

Điều khiển Cảm ứng
Số vòng bếp 3 vòng bếp
Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
Khổ rộng 600 mm

Tổng công suất : 7400W

Bảo hành 3 năm chính hãng Thế Giới Bếp

39% Bếp từ Bosch PID675DC1E

Bếp từ Bosch PID675DC1E

MSP: HMH PID675DC1E
17,500,000₫ 28,900,000₫

Điều khiển Cảm ứng
Số vòng bếp 3 vòng bếp
Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
Khổ rộng 600 mm

Bảo hành chính hãng 3 năm HMH Việt Nam

32% Bếp Từ Bosch PID775DC1E

Bếp Từ Bosch PID775DC1E

MSP: PID775DC1E
18,000,000₫ 26,390,000₫

Điều khiển Cảm ứng
Số vòng bếp 3 vòng bếp
Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
Khổ rộng 700 mm

Bảo hành 3 năm chính hãng Thế Giới Bếp

45% Bếp từ Bosch PIE631FB1E

Bếp từ Bosch PIE631FB1E

MSP: PIE631FB1E
13,300,000₫ 24,000,000₫

Điều khiển Cảm ứng
Số vòng bếp 4 vòng bếp
Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
Khổ rộng 600 mm

24% Bếp Từ Bosch PIE875DC1E

Bếp Từ Bosch PIE875DC1E

MSP: PIE875DC1E
20,500,000₫ 27,110,000₫

Điều khiển Cảm ứng
Số vòng bếp 4 vòng bếp
Chất liệu mặt bếp Kính Ceramic
Khổ rộng 816 mm

Bảo hành 3 năm chính hãng Thế Giới Bếp

33% Bếp từ BOSCH PIJ651FC1E

Bếp từ BOSCH PIJ651FC1E

MSP: PIJ651FC1E
14,600,000₫ 21,900,000₫

Số vòng bếp 3 vòng bếp
Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
Khổ rộng 600 mm
Tổng công suất : 6800

33% Bếp từ Bosch PUC631BB2E

Bếp từ Bosch PUC631BB2E

MSP: PUC631BB2E
10,200,000₫ 15,240,000₫

Điều khiển Cảm ứng

Số vòng bếp 3 vòng bếp

Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran

Khổ rộng 600 mm

Tổng công suất : 4600w

Bảo hành 3 năm chính hãng Thế Giới Bếp

20% Bếp từ Bosch PUJ631BB2E

Bếp từ Bosch PUJ631BB2E

MSP: PUJ631BB2E
13,800,000₫ 17,280,000₫

Số vòng bếp 3 vòng bếp
Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran

Tổng công suất 4600 W
Khổ rộng 600 mm

35% Bếp từ Bosch PVJ631FB1E

Bếp từ Bosch PVJ631FB1E

MSP: HMH PVJ631FB1E
19,500,000₫ 30,000,000₫

Điều khiển Cảm ứng
Số vòng bếp 3 vòng bếp
Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
Khổ rộng 600 mm

Bảo hành chính hãng 3 năm HMH Việt Nam

34% Bếp từ Bosch PXE675DC1E

Bếp từ Bosch PXE675DC1E

MSP: HMH PXE675DC1E
24,000,000₫ 36,600,000₫

Điều khiển Cảm ứng
Số vòng bếp 4 vòng bếp
Chất liệu mặt bếp Kính Ceramic
Khổ rộng 600 mm

Bảo hành chính hãng 3 năm HMH Việt Nam

49% Bếp từ bosch PXX675DC1E

Bếp từ bosch PXX675DC1E

MSP: PXX675DC1E
19,000,000₫ 36,900,000₫

Điều khiển Cảm ứng
Số vòng bếp 4 vòng bếp
Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
Khổ rộng 600 mm

36% Bếp từ Bosch PXY875DC1E

Bếp từ Bosch PXY875DC1E

MSP: PXY875DC1E
24,500,000₫ 38,000,000₫

Số vòng bếp 5 vòng bếp
Chất liệu mặt Kính Schott Ceran
Khổ rộng 816 mm
Tổng công suất : 7400 kW

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn
Danh mục