CỬA TRƯỢT CỬA ĐI

CỬA TRƯỢT CỬA ĐI HAFELE 100A 489.40.023

560,000₫

MÔ TẢ CỬA TRƯỢT CỬA ĐI HAFELE 100A 489.40.023

 • Sử dụng cho cửa có trọng lượng tối đa: 100 kg
 • Dành cho cửa gỗ 1 cánh hoặc 2 cánh
 • Có thể điều chỉnh được chiều cao cửa
 • Bas treo gắn nổi
 • Có thể lắp đặt gắn tường hoặc gắn trần
 • Chiều dày gỗ tối thiểu: 30mm
 • Có thể lắp cho cửa gỗ, nhôm, thép và nhựa

TRỘN BỘ CỬA TRƯỢT HAFELE SILENT 100A GỒM:

 • Bánh xe treo: 2
 • Dẫn hướng sàn: 1
 • Chặn bánh xe: 1

CỬA TRƯỢT CỬA ĐI HAFELE 100B 489.40.024

715,000₫

MÔ TẢ CỬA TRƯỢT CỬA ĐI HAFELE 100B 489.40.024

 • Sử dụng cho cửa có trọng lượng tối đa: 100 kg
 • Dành cho cửa gỗ 1 cánh hoặc 2 cánh
 • Có thể điều chỉnh được chiều cao cửa
 • Bas treo gắn âm
 • Có thể lắp đặt gắn tường hoặc gắn trần
 • Chiều dày gỗ tối thiểu: 30mm
 • Có thể lắp cho cửa gỗ, nhôm, thép và nhựa

QUI CÁCH SẢN PHẨM

 • Bánh xe treo: 2
 • Dẫn hướng sàn: 1
 • Chặn bánh xe: 1

CỬA TRƯỢT CỬA ĐI HAFELE 160A 489.40.025

858,000₫

MÔ TẢ  CỬA TRƯỢT CỬA ĐI HAFELE 160A 489.40.025

 • Sử dụng cho cửa có trọng lượng tối đa: 160 kg
 • Dành cho cửa gỗ 1 cánh hoặc 2 cánh
 • Có thể điều chỉnh được chiều cao cửa
 • Das treo gắn nổi
 • Có thể lắp đặt gắn tường hoặc gắn trần
 • Chiều dày gỗ tối thiểu: 30mm
 • Có thể lắp cho cửa gỗ, nhôm, thép và nhựa

QUY CÁCH SẢN PHẨM

 • Bánh xe treo: 2
 • Dẫn hướng sàn: 1
 • Chặn bánh xe: 1

CỬA TRƯỢT CỬA ĐI HAFELE 160B 489.40.026

913,000₫

MÔ TẢ CỬA TRƯỢT CỬA ĐI HAFELE 160B 489.40.026

 • Sử dụng cho cửa có trọng lượng tối đa: 160 kg
 • Dành cho cửa gỗ 1 cánh hoặc 2 cánh
 • Có thể điều chỉnh được chiều cao cửa
 • Bas treo gắn âm
 • Có thể lắp đặt gắn tường hoặc gắn trần
 • Chiều dày gỗ tối thiểu: 30mm
 • Có thể lắp cho cửa gỗ, nhôm, thép và nhựa

QUI CÁCH SẢN PHẨM

 • Bánh xe treo: 2
 • Dẫn hướng sàn: 1
 • Chặn bánh xe: 1

CỬA TRƯỢT CỬA ĐI HAFELE 250A 489.40.027

891,000₫

MÔ TẢ SẢN PHẨM CỬA TRƯỢT HAFELE 250A 489.40.027

 • Sử dụng cho cửa có trọng lượng tối đa: 250 kg
 • Dành cho cửa gỗ 1 cánh hoặc 2 cánh
 • Có thể điều chỉnh được chiều cao cửa
 • Bas treo gắn nổi
 • Có thể lắp đặt gắn tường hoặc gắn trần
 • Chiều dày gỗ tối thiểu: 30mm
 • Có thể lắp cho cửa gỗ, nhôm, thép và nhựa

QUY CÁCH SAN PHẨM

 • Bánh xe treo: 2
 • Dẫn hướng sàn: 1
 • Chặn bánh xe: 1

CỬA TRƯỢT CỬA ĐI HAFELE 250B 489.40.028

945,000₫

MÔ TẢ SẢN PHẨM CỬA TRƯỢT HAFELE 250B 489.40.028

 • Sử dụng cho cửa có trọng lượng tối đa: 250 kg
 • Dành cho cửa gỗ 1 cánh hoặc 2 cánh
 • Có thể điều chỉnh được chiều cao cửa
 • Phụ kiện lắp âm
 • Có thể lắp đặt gắn tường hoặc gắn trần
 • Chiều dày gỗ tối thiểu: 30mm
 • Sử dụng cho cửa gỗ, nhôm, thép và nhựa

 QUY CÁCH SẢN PHẨM

 • Bánh xe treo: 2
 • Dẫn hướng sàn: 1
 • Chặn bánh xe: 1

CỬA TRƯỢT CỬA ĐI HAFELE 60A 489.40.020

395,000₫

MÔ TẢ CỬA TRƯỢT CỬA ĐI HAFELE 60A 489.40.020

 • Sử dụng cho cửa có trọng lượng tối đa: 60 kg
 • Dành cho cửa gỗ 1 cánh hoặc 2 cánh
 • Có thể điều chỉnh được chiều cao cửa
 • Bas treo gắn nổi
 • Có thể lắp đặt gắn tường hoặc gắn trần
 • Chiều dày gỗ tối thiểu: 20mm

 

QUI CÁCH SẢN PHẨM

 • Bánh xe treo: 2
 • Dẫn hướng sàn: 1
 • Chặn bánh xe: 1

MÔ TẢ PHỤ KIỆN CỬA TRƯỢT HAFELE 80K 940.82.251

570,000₫

MÔ TẢ PHỤ KIỆN CỬA TRƯỢT HAFELE 80K 940.82.251

 • Sử dụng cho cửa có trọng lượng tối đa: 80 kg
 • Dành cho cửa gỗ 1 cánh hoặc 2 cánh
 • Có thể điều chỉnh được chiều cao cửa
 • Bas treo gắn âm
 • Khoảng hở giữa ray và cửa: 4-10 mm
 • Có thể lắp đặt gắn tường hoặc gắn trần
 • Chiều dày gỗ tối thiểu: 28mm

QUI CÁCH SẢN PHẨM CỬA TRƯỢT HAFELE 80K GỒM:

 • Bộ phụ kiện cửa trượt hafele 80K 940.82.251:

2 bánh xe treo: 940.82.021

1 dẫn hướng sàn: 940.42.031

2 Chặn bánh xe: 940.42.041

1 Cờ lê vặn: 940.43.032

+ Ray treo trên cho cửa trượt 80K: 940.43.9×2 (x=2,3,4,6 m)

+ Tay nắm âm cho cửa trượt: 902.01.382

+ Thân khóa cửa trượt: 911.26.277

+ Ruột khóa cửa trượt: 916.96.311

PHỤ KIỆN CỬA TRƯỢT 160K 941.62.000

847,000₫

MÔ TẢ PHỤ KIỆN CỬA TRƯỢT HAFELE 160K 941.62.000

 • Sử dụng cho cửa có trọng lượng tối đa: 160 kg
 • Dành cho cửa gỗ 1 cánh hoặc 2 cánh
 • Có thể điều chỉnh được chiều cao cửa
 • Bas treo gắn âm
 • Khoảng hở giữa ray và cửa: 4-10 mm
 • Có thể lắp đặt gắn tường hoặc gắn trần
 • Chiều dày gỗ tối thiểu: 28mm

 

QUI CÁCH SẢN PHẨM

 • Bộ phụ kiện cửa trượt hafele 160K 941.62.000 gồm:

2 bánh xe treo: 941.62.014

1 dẫn hướng sàn: 940.42.034

2 Chặn bánh xe: 941.62.042

 • Ray treo trên cho cửa trượt 160K: 941.62.7×1 (x=2,3,4,6 m)
 • Tay nắm hiện đại: 902.30.194
 • Thân khóa cửa trượt: 911.26.277
 • Ruột khóa cửa trượt: 916.96.311

PHỤ KIỆN CỬA TRƯỢT 160P 941.62.004

759,000₫

MÔ TẢ PHỤ KIỆN CỬA TRƯỢT HAFELE 160P 941.62.004

 • Sử dụng cho cửa có trọng lượng tối đa: 160 kg
 • Dành cho cửa gỗ 1 cánh hoặc 2 cánh
 • Có thể điều chỉnh được chiều cao cửa
 • Bas treo gắn nổi
 • Khoảng hở giữa cửa và ray: 28±5 mm
 • Có thể lắp đặt gắn tường hoặc gắn trần
 • Gỗ dày tối thiểu: 28mm

QUI CÁCH SẢN PHẨM

 • Bộ phụ kiện cửa trượt HAFELE 160P 941.62.004:

2 bánh xe treo: 941.62.013

1 dẫn hướng sàn: 940.42.034

2 Chặn bánh xe: 941.62.042

 • Ray treo trên cho cửa trượt 160P: 941.62.7×1 (x=2,3,4,6 m)
 • Tay nắm hiện đại: 902.20.194
 • Thân khóa cửa trượt: 911.26.277
 • Ruột khóa cửa trượt: 916.96.311

Phụ kiện cửa trượt 40P 940.42.005

525,000₫

MÔ TẢ PHỤ KIỆN CỬA TRƯỢT HAFELE 40P

 • Sử dụng cho cửa có trọng lượng tối đa: 40 kg
 • Dành cho cửa gỗ 1 cánh hoặc 2 cánh
 • Có thể điều chỉnh được chiều cao cửa
 • Bas dạng treo nổi
 • Khoảng hở giữa ray và cửa: 28±5mm
 • Có thể lắp đặt gắn tường hoặc gắn trần

CÁC LỰA CHỌN CỦA PHỤ KIỆN CỬA TRƯỢT HAFELE 40P

 • Bộ phụ kiện cửa trượt hafele 40P không bao gồm giảm chấn: 940.42.005

2 bánh xe: 940.42.013

1 dẫn hướng sàn: 940.42.031

2 chặn bánh xe: 940.42.041

 • Bộ phụ kiện cửa trượt hafele 40P giảm chấn một bên : 940.43.000

2 bánh xe (1 kèm giảm chấn): 940.42.013 + 940.42.017

1 dẫn hướng sàn: 940.42.031

1 chặn bánh xe: 940.42.041

1 kích hoạt giảm chấn: 940.42.042

 • Bộ phụ kiện cửa trượt hafele 40P giảm chấn hai bên : 940.43.008

2 bánh xe (1 kèm giảm chấn): 940.42.017

1 dẫn hướng sàn: 940.42.031

2 kích hoạt giảm chấn: 940.42.042

PHỤ KIỆN CỬA TRƯỢT HAFELE 120 K 940.82.254

650,000₫

MÔ TẢ PHỤ KIỆN CỬA TRƯỢT HAFELE 120K 940.82.254

 • Sử dụng cho cửa có trọng lượng tối đa: 120 kg
 • Dành cho cửa gỗ 1 cánh hoặc 2 cánh
 • Có thể điều chỉnh được chiều cao cửa
 • Bas treo gắn âm
 • Khoảng hở giữa ray và cửa: 4-10 mm
 • Có thể lắp đặt gắn tường hoặc gắn trần
 • Chiều dày gỗ tối thiểu: 28mm

TRỘN BỘ PHỤ KIỆN CỬA TRƯỢT HAFELE 120K GỒM:

 • 2 bánh xe treo: 941.25.021
 • 1 dẫn hướng sàn: 940.42.031
 • 2 Chặn bánh xe: 940.42.041
 • 1 Cờ lê vặn: 940.43.032

+ Ray treo trên cho cửa trượt 80K: 940.43.9×2 (x=2,3,4,6 m)

+ Tay nắm âm cho cửa trượt: 902.01.382

+ Thân khóa cửa trượt: 911.26.277

+ Ruột khóa cửa trượt: 916.96.311

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn
Danh mục
\
0915.985.566