CỬA TRƯỢT TỦ ÁO

Phụ kiện cửa trượt giấu cánh Hawa Concepta 408.30.015

30,000,000₫

MÔ TẢ CỬA TRƯỢT GIẤU CÁNH HAWA CONCEPTA 25/30/40/50

 • Dùng lắp tủ trùm ngoài.
 • Lắp đặt cho cửa giấu cánh 1 cánh cửa
 • Trọng lượng cánh tối đa: 25, 30, 40, 50 kg
 • Chiều rộng cánh tủ tối đa: 300-900 mm
 • Chiều cao cánh tủ tối đa: 1250–-2850 mm
 • Độ dày cánh tủ 19-30 mm
 • Ray dẫn hình chữ U sâu âm vào tường

TRỘN BỘ PHỤ KIỆN CỬA TRƯỢT GIẤU CÁNH HAWA CONCEPTA 25/30/40/50

 • Phụ kiện cửa trượt giấu cánh HAWA CONCEPTA 25: 408.30.015
 • Phụ kiện cửa trượt giấu cánh HAWA CONCEPTA 30: 408.30.016
 • Phụ kiện cửa trượt giấu cánh HAWA CONCEPTA 40: 408.30.017
 • Phụ kiện cửa trượt giấu cánh HAWA CONCEPTA 50: 408.30.018

+ Vui lòng đặt thêm thanh kết nối cho 1 bên cánh: 408.30.243/408.30.092

+ Vui lòng đặt thêm thanh kết nối phía trên nóc tủ cho 2 cánh cửa khi xếp, có thể điều chỉnh: 408.30.093/408.30.094

+ Vui lòng đặt thêm thanh kết nối cho 2 cánh cửa khi xếp, cố định phía dưới: 408.30.095

Phụ kiện cửa trượt Hafele 10A 494.00.140

60,000₫

MÔ TẢ PHỤ KIỆN CỬA TRƯỢT TỦ HAFELE 10A

 • Sử dụng cho lắp tủ dạng lọt lòng
 • Lắp đặt cho cửa 2 hoặc 3 cánh
 • Trọng lượng cánh tối đa: 10kg/cánh
 • Chiều rộng cánh tủ tối đa: 600mm
 • Chiều cao cánh tủ tối đa: 1000mm
 • Độ dày cánh tủ 12-18 mm
 • Bánh xe trượt bằng nhựa màu nâu

TRỘN BỘ PHỤ KIỆN CỬA TRƯỢT TỦ HAFELE 10A GỒM:

 • Bộ phụ kiện cửa trượt tủ hafele 10A 494.02.140 cho 2 cánh cửa

4 bánh xe dẫn hướng trên

4 bánh xe trượt dưới

 • Bộ phụ kiện cửa trượt tủ hafele 10A 494.02.141 cho 3 cánh cửa

6 bánh xe dẫn hướng trên

6 bánh xe trượt dưới

+ Vui lòng đặt thêm ray trượt trên dưới bằng nhựa dài 3m: 404.14.133

Phụ kiện cửa trượt Hafele 50VF 400.51.120

900,000₫

MÔ TẢ CỬA TRƯỢT TRÙM NGOÀI HAFELE 50VF

 • Sử dụng cho lắp tủ dạng cánh phủ ngoài
 • Lắp đặt cho cửa 2 hoặc 3 cánh
 • Trọng lượng (tối đa): 50kg/cánh
 • Chiều rộng (tối đa): 1300mm
 • Chiều cao cánh tủ (tối đa): 2100mm
 • Độ dày cánh tủ 18-22 mm
 • Bánh xe trượt trên bằng nhựa
 • Bánh xe dẫn hướng dưới bằng nhựa

 

TRỘN BỘ PHỤ KIỆN CỬA TRƯỢT TRÙM NGOÀI HAFELE 50VF  GỒM:

+ Bộ phụ kiện cửa trượt trùm ngoài hafele 50VF 400.51.120 cho cửa 2 cánh

 • 2 bánh xe trên phía ngoài:
 • 1 bánh xe cho cửa trong thường
 • 1 cánh xe cho cửa trong có nút chặn
 • 1 chặn cửa
 • 2 dẫn hướng trong
 • 2 dẫn hướng ngoài
 • 4 bas dẫn
 • 2 nút đỡ

+ Bộ phụ kiện cửa trượt trùm ngoài hafele 50VF 400.51.122 cho cửa 3 cánh

 • 2 bánh xe trên phía ngoài:
 • 2 bánh xe cho cửa trong thường
 • 2 cánh xe cho cửa trong có nút chặn
 • 1 chặn cửa
 • 4 dẫn hướng trong
 • 2 dẫn hướng ngoài
 • 4 bas dẫn
 • 2 nút đỡ
 • 1 chặn trung tâm

+ Nếu dùng với bộ điện cho 2 cánh đặt mã 400.51.400

+ Vui lòng đặt thêm ray trượt trên dạng nhôm 2.5m: 400.52.026

+ Vui lòng đặt thêm ray dẫn hướng dưới nhôm 2.5m: 400.52.952

Phụ kiện cửa trượt Hafele 70VF 402.35.008

7,500,000₫

MÔ TẢ PHỤ KIỆN CỬA TRƯỢT TỦ HAFELE 70VF

 • Sử dụng lắp tủ dạng cánh phủ ngoài
 • Lắp đặt cho cửa 4 cánh
 • Trọng lượng cánh tối đa: 70kg/cánh
 • Chiều rộng cánh tủ tối đa: 1000mm
 • Chiều cao cánh tủ tối đa: 2800mm
 • Độ dày cánh tủ 18-28 mm
 • Bánh xe trượt trên bằng nhựa
 • Bánh xe dẫn hướng dưới bằng nhựa

TRỘN BỘ PHỤ KIỆN CỬA TRƯỢT TỦ HAFELE 70VF  GỒM:

 • Bộ phụ kiện cửa trượt trùm ngoài hafele 70VF 402.35.008 cho cánh ≤ 19mm
 • Bộ phụ kiện cửa trượt trùm ngoài hafele 70VF 402.35.100 cho cửa ≤ 28mm

+ Vui lòng đặt thêm ray trượt trên dạng nhôm 2.5m: 402.35.625

+ Vui lòng đặt thêm ray dẫn hướng dưới nhôm 2.5m: 400.52.954

+ Có thể đặt thêm phụ kiện giảm chấn và đồng bộ 4 cánh: 402.35.034

+ Bộ điện co cửa chiều rộng tủ 2500-3100mm: 402.35.030

+ Bộ điện co cửa chiều rộng tủ 3100-4000mm: 402.35.031

Phụ kiện cửa trượt tủ áo Hafele 25IF 494.00.120

240,000₫

ĐẶC TÍNH CỦA CỬA TRƯỢT TỦ QUẦN ÁO HAFELE 25 IF

 • Sử dụng cho lắp tủ dạng lọt lòng
 • Lắp đặt cho cửa 2 hoặc 3 cánh
 • Trọng lượng cánh tối đa: 25kg/cánh
 • Chiều rộng cánh tủ tối đa: 800mm
 • Chiều cao cánh tủ tối đa: 1400mm
 • Độ dày cánh tủ 16-28 mm
 • Bánh xe trượt bằng nhựa màu trắng

TRỘN BỘ PHỤ KIỆN CỬA TRƯỢT TỦ QUẦN ÁO HAFELE 25IF GỒM:

+ Bộ phụ kiện cửa trượt tủ quần áo hafele 25 IF 494.00.120 cho 2 cánh cửa

 • 4 bánh xe dẫn hướng trên
 • 4 bánh xe trượt dưới

+ Bộ phụ kiện cửa trượt tủ quần áo hafele 25 IF 494.00.121 cho 3 cánh cửa

 • 6 bánh xe dẫn hướng trên
 • 6 bánh xe trượt dưới

+ Vui lòng đặt thêm ray trượt trên bằng nhựa dài 3m: 404.09.163

+ Vui lòng đặt thêm ray trượt dưới bằng nhựa dài 3m: 404.13.113

+ Có thể đặt thêm cơ chế giảm chấn cho cửa trượt tủ quần áo Hafele 25IF: 405.12.029

Mô tả

Mã số

Giá* (Đ)

For 2 doors / Cho cửa 2 cánh

494.00.120

240.000

For 3 doors / Cho cửa 3 cánh

494.00.121

350.000

Ray trượt trên, 3000mm

404.09.163

100.000

Ray dẫn hướng dưới, 3000mm

404.13.113

110.000

Phụ kiện giảm chấn (Tùy chọn)

405.12.029

930.000

 

Phụ kiện cửa trượt tủ áo Hafele 40IF 494.00.110

340,000₫

MÔ TẢ CỬA TRƯỢT TỦ ÁO HAFELE 40IF AA

 • Dùng lắp tủ dạng lọt lòng
 • Lắp đặt cho cửa 2 hoặc 3 cánh
 • Trọng lượng cánh tối đa: 40kg/cánh
 • Chiều rộng cánh tủ tối đa: 1300mm
 • Chiều cao cánh tủ tối đa: 2100mm
 • Độ dày cánh tủ 18-25 mm
 • Ray soi âm tủ

TRỘN BỘ PHỤ KIỆN CỬA TRƯỢT TỦ ÁO HAFELE 40IF AA GỒM:

 • Bộ phụ kiện cửa trượt tủ áo hafele 40IF AA 494.00.110 cho 2 cánh cửa

4 dẫn hướng trên: 404.24.330

4 bánh xe trượt dưới: 404.24.100

2 chặn bánh xe: 404.24.320

1 Bas giữ khoảng cách hai cánh

 • Bộ phụ kiện cửa trượt tủ quần áo hafele 25 IF 494.00.116 cho 3 cánh cửa

6 bánh xe dẫn hướng trên: 404.24.330

6 bánh xe trượt dưới: 404.24.100

2 chặn bánh xe: 404.24.320

2 Bas giữ khoảng cách hai cánh

1 Miếng chặn giữa cho 3 cánh

Phụ kiện cửa trượt tủ Hafele 50IF 401.30.000

530,000₫

MÔ TẢ CỬA TRƯỢT TỦ HAFELE 50IF

 • Dùng lắp tủ dạng lọt lòng
 • Lắp đặt cho cửa 2 hoặc 3 cánh
 • Trọng lượng cánh tối đa: 50kg/cánh
 • Chiều rộng cánh tủ tối đa: 1500mm
 • Chiều cao cánh tủ tối đa: 2200mm
 • Độ dày cánh tủ 18-32 mm
 • Ray trên dạng U bắt vít lên trần
 • Ray dưới soi âm
 • Bánh xe trượt với vòng bi thép

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn
\
0915.985.566