Phụ kiện cửa kính

Bản lề cửa thủy lực Hafele 932.84.020

3,000,000₫

Mã Hafele: 932.84.020

MÔ TẢ CỦA BẢN LỀ SÀN HAFELE 932.84.020

 • Bản lề cửa thủy lực Hafele 932.84.020 thuộc dòng: Startec
 • Màu hoàn thiện: Inox mờ
 • Phù hợp cho cửa mở 1 hay 2 chiều
 • Điều chỉnh cửa luôn đóng
 • Điều chỉnh tốc độ đóng
 • Chức năng giữ cửa 90°
 • Phù hợp cho cửa mở trái và phải
 • Theo tiêu chuẩn EN 1154

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA BẢN LỀ CỬA THỦY LỰC HAFELE 932.84.020

 • Lực đẩy EN3
 • Kích thước tối đa: 950mm
 • Trọng lượng tối đa: 105 kg
 • Góc mở tối đa: xấp xỉ 130º
 • Chiều cao cửa tối đa: ≤ 2600 mm

+ Trọn bộ gồm: Bản lề sàn + Nắp che bản lề sàn + Phụ kiện + 1 cần gạt + Vít

Bản lề kính thủy lực sàn Hafele 932.84.046

4,600,000₫

Mã Hafele: 932.84.046

MÔ TẢ BẢN LỀ KÍNH THỦY LỰC SÀN HAFELE 932.84.046

 • Bản lề kính thủy lực Hafele 932.84.046 thuộc dòng: Startec
 • Màu hoàn thiện: Đen mờ
 • Phù hợp cho cửa mở 1 hay 2 chiều
 • Điều chỉnh cửa luôn đóng
 • Điều chỉnh tốc độ đóng
 • Chức năng giữ cửa 90°
 • Phù hợp cho cửa mở trái và phải
 • Theo tiêu chuẩn EN 1154

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA BẢN LỀ KÍNH THỦY LỰC HAFELE 932.84.046

 • Lực đẩy EN$
 • Kích thước tối đa: 1100mm
 • Trọng lượng tối đa: 150 kg
 • Góc mở tối đa: xấp xỉ 130º
 • Chiều cao cửa tối đa: ≤ 2600 mm

+ Trọn bộ gồm: Bản lề sàn + Nắp che bản lề sàn + Phụ kiện + 1 cần gạt + Vít

15% Bản lề sàn DIY Hafele 499.32.116

Bản lề sàn DIY Hafele 499.32.116

1,870,000₫ 2,200,000₫

Mã Hafele: 499.30.116

MÔ TẢ BẢN LỀ SÀN DIY HAFELE 499.32.116

 • Bản lề sàn DIY Hafele 499.30.116 thuộc dòng: DIY
 • Chất liệu: Thân bằng gang, vỏ bằng inox
 • Màu hoàn thiện: Inox mờ
 • Phù hợp cho cửa mở 1 hay 2 chiều
 • Điều chỉnh cửa luôn đóng
 • Điều chỉnh tốc độ đóng
 • Chức năng giữ cửa 90°
 • Phù hợp cho cửa mở trái và phải

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA BẢN LỀ SÀN DIY HAFELE 489.30.116

 • Lực đẩy EN4
 • Kích thước tối đa: 650-1100mm
 • Trọng lượng tối đa: 150 kg
 • Góc mở tối đa: xấp xỉ 130º
 • Chiều cao cửa tối đa: ≤ 2600 mm

+ Trọn bộ gồm: Bản lề sàn + Nắp che bản lề sàn + Phụ kiện + 1 cần gạt + Vít

Bản lề sàn Hafele 499.30.114

1,850,000₫

Mã Hafele: 499.30.114

MÔ TẢ BẢN LỀ SÀN HAFELE 499.30.114

 • Bản lề sàn Hafele 499.30.114 thuộc dòng: DIY
 • Chất liệu: Thân bằng gang, vỏ bằng inox
 • Màu hoàn thiện: Inox mờ
 • Phù hợp cho cửa mở 1 hay 2 chiều
 • Điều chỉnh cửa luôn đóng
 • Điều chỉnh tốc độ đóng
 • Chức năng giữ cửa 90°
 • Phù hợp cho cửa mở trái và phải

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA BẢN LỀ SÀN HAFELE

 • Lực đẩy EN3
 • Kích thước tối đa: 850-950mm
 • Trọng lượng tối đa: 100 kg
 • Góc mở tối đa: xấp xỉ 130º
 • Chiều cao cửa tối đa: ≤ 2600 mm

+ Trọn bộ gồm: Bản lề sàn + Nắp che bản lề sàn + Phụ kiện + 1 cần gạt + Vít

Bản lề sàn Hafele 499.30.117

1,200,000₫

Mã Hafele: 499.30.117

Bản lề sàn Hafele 932.77.000

1,900,000₫

Mã Hafele: 932.77.000

MÔ TẢ BẢN LỀ SÀN HAFELE 932.77.000

 • Bản lề sàn Hafele 932.77.000 thuộc dòng: Urban
 • Thân bằng gang, vỏ bằng inox
 • Thân màu đen, nắp màu inox mờ
 • Dùng cho: Cửa gỗ, cửa thép, cửa kính
 • Phù hợp cho cửa mở 1 hay 2 chiều
 • Điều chỉnh tốc độ chốt
 • Điều chỉnh tốc độ đóng
 • Chức năng giữ cửa 90°
 • Phù hợp cho cửa mở trái và phải
 • Theo tiêu chuẩn EN 1154

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA BẢN LỀ SÀN HAFELE 932.77.000

 • Lực đẩy của bản lề sàn Hafele 932.77.000: EN2
 • Kích thước tối đa: 850mm
 • Trọng lượng tối đa: 80 kgs
 • Góc mở tối đa: xấp xỉ 130º
 • Chiều cao cửa tối đa: ≤ 2600 mm

+ Trọn bộ gồm: Bản lề sàn + Nắp che bản lề sàn + Phụ kiện + 1 cần gạt + Vít

Bản lề sàn Hafele 932.77.010

1,900,000₫

Mã Hafele: 932.77.010

MÔ TẢ BẢN LỀ SÀN HAFELE 932.77.010

 • Bản lề sàn Hafele 932.77.010 thuộc dòng: Urban
 • Thân bằng gang, vỏ bằng inox
 • Thân màu đen, nắp màu inox mờ
 • Dùng cho: Cửa gỗ, cửa thép, cửa kính
 • Phù hợp cho cửa mở 1 hay 2 chiều
 • Điều chỉnh tốc độ chốt
 • Điều chỉnh tốc độ đóng
 • Chức năng giữ cửa 90°
 • Phù hợp cho cửa mở trái và phải
 • Theo tiêu chuẩn EN 1154

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA BẢN LỀ SÀN HAFELE 932.77.010

 • Lực đẩy của bản lề sàn Hafele 932.77.010: EN3
 • Kích thước tối đa: 950mm
 • Trọng lượng tối đa: 100 kgs
 • Góc mở tối đa: xấp xỉ 130º
 • Chiều cao cửa tối đa: ≤ 2600 mm

+ Trọn bộ gồm: Bản lề sàn + Nắp che bản lề sàn + Phụ kiện + 1 cần gạt + Vít

Bản lề sàn Hafele 932.77.020

1,900,000₫

Mã Hafele: 932.77.020

MÔ TẢ BẢN LỀ SÀN HAFELE 932.77.020

 • Bản lề sàn Hafele 932.77.020 thuộc dòng: Urban
 • Chất liệu: Thân bằng gang, vỏ bằng inox
 • Thân màu đen, nắp màu inox mờ
 • Cửa gỗ, cửa thép, cửa kính
 • Phù hợp cho cửa mở 1 hay 2 chiều
 • Điều chỉnh tốc độ chốt
 • Điều chỉnh tốc độ đóng
 • Chức năng giữ cửa 90°
 • Phù hợp cho cửa mở trái và phải
 • Theo tiêu chuẩn EN 1154

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA BẢN LỀ SÀN HAFELE 932.77.020

 • Lực đẩy của bản lề sàn Hafele 932.77.020: EN3
 • Kích thước tối đa: 1100mm
 • Trọng lượng tối đa: 120 kgs
 • Góc mở tối đa: xấp xỉ 130º
 • Chiều cao cửa tối đa: ≤ 2600 mm

+ Trọn bộ gồm: Bản lề sàn + Nắp che bản lề sàn + Phụ kiện + 1 cần gạt + Vít

Bản lề sàn Hafele 932.84.025

3,000,000₫

Mã Hafele: 932.84.025

MÔ TẢ CỦA BẢN LỀ SÀN HAFELE 932.84.025

 • Bản lề sàn Hafele 932.84.025 thuộc dòng: Startec
 • Màu hoàn thiện: Inox mờ
 • Phù hợp cho cửa mở 1 hay 2 chiều
 • Điều chỉnh cửa luôn đóng
 • Điều chỉnh tốc độ đóng
 • Chức năng giữ cửa 90°
 • Phù hợp cho cửa mở trái và phải
 • Theo tiêu chuẩn EN 1154

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA BẢN LỀ SÀN HAFELE 932.84.025

 • Lực đẩy EN2
 • Kích thước tối đa: 850mm
 • Trọng lượng tối đa: 75 kg
 • Góc mở tối đa: xấp xỉ 130º
 • Chiều cao cửa tối đa: ≤ 2600 mm

+ Trọn bộ gồm: Bản lề sàn + Nắp che bản lề sàn + Phụ kiện + 1 cần gạt + Vít

Bản lề sàn Hafele 932.84.040

Liên hệ

Mã Hafele: 932.84.040

MÔ TẢ BẢN LỀ SÀN HAFELE 932.84.040

 • Bản lề sàn Hafele 932.84.040 thuộc dòng: Startec
 • Màu hoàn thiện: Inox mờ
 • Phù hợp cho cửa mở 1 hay 2 chiều
 • Điều chỉnh cửa luôn đóng
 • Điều chỉnh tốc độ đóng
 • Chức năng giữ cửa 90°
 • Phù hợp cho cửa mở trái và phải
 • Theo tiêu chuẩn EN 1154

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA BẢN LỀ SÀN HAFELE 932.84.040

 • Lực đẩy EN5
 • Kích thước tối đa: 1250mm
 • Trọng lượng tối đa: 250 kg
 • Góc mở tối đa: xấp xỉ 130º
 • Chiều cao cửa tối đa: ≤ 2600 mm

+ Trọn bộ gồm: Bản lề sàn + Nắp che bản lề sàn + Phụ kiện + 1 cần gạt + Vít

Bản lề sàn Hafele 932.84.044

4,500,000₫

Mã Hafele: 932.84.044

MÔ TẢ BẢN LỀ SÀN HAFELE 932.84.044

 • Bản lề sàn Hafele 932.84.044 thuộc dòng: Startec
 • Màu hoàn thiện: Đen mờ
 • Phù hợp cho cửa mở 1 hay 2 chiều
 • Điều chỉnh cửa luôn đóng
 • Điều chỉnh tốc độ đóng
 • Chức năng giữ cửa 90°
 • Phù hợp cho cửa mở trái và phải
 • Theo tiêu chuẩn EN 1154

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA BẢN LỀ SÀN HAFELE 932.84.044

 • Lực đẩy EN2
 • Kích thước tối đa: 850m
 • Trọng lượng tối đa: 75 kg
 • Góc mở tối đa: xấp xỉ 130º
 • Chiều cao cửa tối đa: ≤ 2600 mm

+ Trọn bộ gồm: Bản lề sàn + Nắp che bản lề sàn + Phụ kiện + 1 cần gạt + Vít

Bản lề sàn Hafele 932.84.045

4,500,000₫

Mã Hafele: 932.84.045

MÔ TẢ BẢN LỀ SÀN HAFELE MÀU ĐEN 932.84.045

 • Bản lề sàn Hafele màu đen 932.84.045 thuộc dòng: Startec
 • Màu hoàn thiện: Đen mờ
 • Phù hợp cho cửa mở 1 hay 2 chiều
 • Điều chỉnh cửa luôn đóng
 • Điều chỉnh tốc độ đóng
 • Chức năng giữ cửa 90°
 • Phù hợp cho cửa mở trái và phải
 • Theo tiêu chuẩn EN 1154

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA BẢN LỀ SÀN HAFELE MÀU ĐEN 932.84.045

 • Lực đẩy EN2
 • Kích thước tối đa: 950mm
 • Trọng lượng tối đa: 105 kg
 • Góc mở tối đa: xấp xỉ 130º
 • Chiều cao cửa tối đa: ≤ 2600 mm

+ Trọn bộ gồm: Bản lề sàn + Nắp che bản lề sàn + Phụ kiện + 1 cần gạt + Vít

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn
Danh mục
\
0915.985.566