THIẾT BỊ ĐÓNG CỬA TỰ ĐỘNG

Cơ cấu đóng cửa âm Hafele 931.84.269

4,250,000₫

Mã Hafele: 931.84.269
Xuất Xứ: PRC

Cùi chỏ cửa Hafele 499.30.002

600,000₫

Mã Hafele: 499.30.002
Xuất Xứ: PRC

Cùi chỏ hơi Hafele 931.84.289

4,300,000₫

Mã Hafele: 931.84.289
Xuất Xứ: PRC

Door Closer 60kg Hafele 489.30.011

500,000₫

Mã Hafele: 489.30.011
Xuất Xứ: PRC

Door Closer 60Kg Hafele 931.77.049

700,000₫

Mã Hafele: 931.77.049
Xuất Xứ: PRC

Door Closer Hafele 100Kg 932.77.139

1,300,000₫

Mã Hafele: 931.77.139
Xuất Xứ: PRC

Door Closer Hafele 60kg 489.30.010

490,000₫

Mã Hafele: 489.30.010
Xuất Xứ: PRC

Door Closer Hafele 931.84.689

1,550,000₫

Mã Hafele: 931.84.689
Xuất Xứ: PRC

Tay co thủy lực âm Hafele 931.84.019

2,700,000₫

Mã Hafele: 931.84.019
Xuất Xứ: PRC

Tay co thủy lực Hafele 931.84.239

1,600,000₫

Mã Hafele: 931.84.239
Xuất Xứ: PRC

Tay đẩy hơi Hafele 931.84.339

4,300,000₫

Mã Hafele: 931.84.339
Xuất Xứ: PRC

Tay đẩy thủy lực Hafele 499.30.003

600,000₫

Mã Hafele: 499.30.003
Xuất Xứ: PRC

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn
Danh mục
\
0915.985.566